Arven videreføres

Driften av Snake Mountain Gallery videreføres av Helen Sæther og Ane Vik Eines.

Første utstilling i galleriet i regi av Ane og Helen annonseres snart.

Reklamer